ЦЕНИ

Регистрация ЕООД/ООД 240 лв.
Регистрация ДДС 120 лв.
Регистрация ЕТ 120 лв.
Смяна управител 150 лв.
Промяна адрес управление 150 лв.
Промяна име фирма 150 лв.
Консултации 50 лв.
Интрастат 2 реда 5 реда 10 реда над
30 лв. 50 лв. 100 лв. договаряне
Документооборот/Дейност без регистрация ДДС 10 бр. 20 бр. 40 бр. 80 бр. над
Услуги 50 лв. 60 лв. 100 лв. 140 лв. договаряне
Търговия 60 лв. 80 лв. 120 лв. 160 лв. договаряне
Производство 70 лв. 90 лв. 140 лв. 200 лв. договаряне
Документооборот/Дейност с регистрация ДДС 10 бр. 20 бр. 40 бр. 80 бр. над
Услуги 120 лв. 140 лв. 160 лв. 200 лв. договаряне
Търговия 140 лв. 160 лв. 180 лв. 220 лв. договаряне
Производство 160 лв. 180 лв. 220 лв. 280 лв. договаряне
Подаване на ДДС справка декларация със стойност 0 лв. Такса 30 лв.
Физическо лице декларация чл. 50 25 лв. декларация + 25 лв. на приложение
Год. приключване до 20 док. до 50 док. до 100 док. до 150 док. без дейност
200 лв. 240 лв. 300 лв. 360 лв. 200 лв.
Подаване на ГФО в Търговски регистър 50 лв.
Персонал – 10 лв. на човек
Командировки до 3 бр. 10 бр. 20 бр.
безплатно 50 лв. 100 лв.
Изготвяне декларация чл.55 30 лв.
Подготовка документи за НАП, НОИ, инспекцията по труда и др. проверка ревизия
250 лв. 400 лв.
Издаване фактури от името на клиента по договаряне
Събиране на документи от Ваш офис безплатно

Всички цени подлежат на договаряне.