НАП напомня за неплатени задължения по имейл

Длъжници към НАП от днес получават съобщение за невнесени в срок данъци, осигурителни вноски  или други държавни вземания, за чието събиране отговаря Агенцията.  Кампанията е част от мерките, с които приходната агенция стимулира доброволното изпълнение на задълженията от своите клиенти […]

Утвърден е ред и формат за подаване към НАП на отчети по държави от членове на многонационални групи предприятия

НАП напомня, че отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК се подават от: крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България, когато сумата на приходите на МГП съгласно годишните финансови отчети на консолидирана основа надвишава […]

НОВО: Биткойн !!! Повече ще разберете, тук в нашата оферта .

НОВО: Биткойн !!! Повече ще разберете, тук в нашата оферта . Ние ще бъдем не само  Вашият счетоводител, но  и Вашият партньор, който ще Ви консултира за всичко свързано с Вашият бизнес. Представяме Ви нашата оферта относно счетоводното обслужване и счетоводните […]

Проверките на НАП все по-чести нощем и в почивните дни

Все по-голяма част от проверките на НАП за отчитане на оборотите и издаване на касови бележки ще се извършват след 17,30 ч. в делнични дни, нощем и в почивните и празнични дни. Промяната в работното време на данъчните влиза в […]

НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

Не отваряйте прикачени файлове Вирус от името на Национална агенция за приходите отново се разпространява чрез електронната поща. Писмото гласи: „Уважаеми госпожи и господа, Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации […]